Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Published by barbamiagr on

Μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα διέρχονται, συνωθούμενα, το μέσο νεύρο και εννέα τένοντες. Επί αυξήσεως της τάσεως μέσα στον καρπιαίο σωλήνα είανι δυνατό να πιεσθεί το μέσο νεύρο με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων, τα οποία συνίστανται σε διαταραχές της αισθητικότητας στην παλαμιαία επιφάνεια των τρεισήμισι κερκιδικών δακτύλων και στην αδυναμία των μυών του θέναρος των νευρουμένων από το νεύρο.

Η αύξηση της ενδοδιαμερισματικής τάσεως εδώ μπορεί να προέλθει από κατάγματα της κάτω επιφύσεως της κερκίδας πωρωθέντα πλημμελώς ή από οίδημα των τενοντίων ελύτρων και του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού.

Η αντιμετώπιση συνίσταται στη χειρουργική διάνοιξη του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση
  • SIS 

Μηχανισμός Δράσης:

Το πρωτόκολλο έχει ως αποτέλεσμα την ανακούφιση από τον πόνο (ενδογενής οπιοειδή θεωρία). Το πρωτόκολλο βασίζεται στην ενεργοποίηση του ενδογενούς οπιοειδούς συστήματος. Πρόσθετο αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της τροφικότητας ( ενεργοποίηση της μυικής αντλίας). Επιπλέον οδηγεί σε μείωση του οιδήματος, βελτίωση της κυκλοφορίας και της τροφικότητας. Το πρωτόκολλο βασίζεται στην ενεργοποίηση της μυικής αντλίας.

  • Laser MLS
  • TENS
  • Διατατικές ασκήσεις, ενδυνάμωση και λειτουργική επανεκπαίδευση με stretching.
Categories: Παθήσεις