Οστικό Οίδημα

Published by barbamiagr on

Το Οστικό Οίδημα είναι αποτέλεσμα οξέος τραυματισμού ή επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών με διαταραχές της αγγείωσης τοπικά που οδηγούν σε μικροκατάγματα των οστικών δοκίδων και είναι ορατά μόνο σε MRI.

Η αντιμετώπιση του είναι συντηριτική και αφορά:

  • παγοθεραπεία
  • ανάπαυση
  • αποφόρτιση του σκέλους
  • φαρμακευτική αγωγή με Μ.Σ.Α.Φ.
  • Φυσικοθεραπεία

Η αποθεραπεία μπορεί να κρατήσει αρκετές εβδομάδες ανάλογα με την περιοχή που παρουσιάζεται.

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Το (SIS) υπέρ επαγωγικό σύστημα, έχει θεαματικά αποτελέσματα στην θεραπεία των οστικών οιδημάτων.

Μηχανισμός Δράσης:

Το πρωτόκολλο οδηγεί σε μείωση του οιδήματος. Βελτίωση τροφικότητας επιτυγχάνεται με την αλλαγή των ρεολογικών ιδιοτήτων των μαλακών ιστών και της ενεργοποίησης της μυικής αντλίας. Επιπλέον το πρωτόκολλο προκαλεί υψηλότερη αιμάτωση της εκτεθειμένης περιοχής, η οποία οδηγεί σε βελτίωση της κυκλοφορίας και της τροφικότητας.

Άλλο μέσο Φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης είναι το Laser MLS.

Categories: Παθήσεις