Διάστρεμμα

Published by barbamiagr on

Διάστρεμμα

Ως διάστρεμμα χαρακτιρίζεται η κάκωση των μαλακών μορίων μιας άρθρώσεως κατά την οποία ένας συνήθως από τους συνδέσμους της και η παρακείμενη περιοχή του θυλάκου διατείνονται βίαια ή παθαίνουν μερική ρήξη, χωρίς όμως να παρεκτοπίζονται οι αρθρικές επιφάνειες.

Αυτό συμβαίνει όταν η άρθρωση αναγκασθεί βίαια σε μια παθολογική θέση, δηλαδή κινηθεί προς ανώμαλη γι’ αυτην κατεύθυνση ή βρεθεί σε μια θέση πέρα από εκείνες που φυσιολογικά γίνονται στην άρθρωση αυτή.

Ο βαθμός της κακώσεως των μαλακών μορίων της αρθρώσεως είναι ανάλογος με την ένταση της βίας που την προκάλεσε. Έτσι το διάστρεμμα χρακτηρίζεται ως ελαφρό όταν γίνεται απλή μόνο διάταση του συνδέσμου και του θυλάκου, μέτριας βαρύτητας όταν υπάρχει μερική ρήξη, και βαρύ, όταν η ρήξη είναι πλήρης.

Η θεραπεία εξαρτάται από την ένταση των συμπτωμάτων, που είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της κακώσεως. Έτσι στην περίπτωση ελαφρού διαστρέμματος είναι αρκετή μόνο ή επίδεση της αρθρώσεως με ελαστικό επίδεσμο. Όταν όμως το διάστρεμμα είναι βαρύτερο, η άρθρωση πρέπει να ακινητοποιηθεί αυστηρότερα για 2-3 εβδομάδες, και εφόσον διαπιστωθεί πλήρης ρήξη του συνδέσμου, πρέπει κατα κανόνα να γίνει χειρουργική συρραφή του, κυρίως όταν πρόκειται για σύνδεσμο που συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα της αρθρώσεως. Θα ακολουθήσει ακινητοποίηση της αρθρώσεως με γύψινο επίδεσμο για 3-6 εβδομάδες.

Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση

Όταν ένα διάστρεμμα χρήζει τελικώς φυσικοθεραπευτικής αγωγής η αντιμετόπιση του μπορεί να γίνει

  1. SIS – Σούπερ Επαγωγικό Σύστημα
  2. Laser MLS
  3. TENS
  4. Ασκήσεις Ιδιοδεκτικότητας
  5. Κινησιοθεραπεία – Μυική Ενδυνάμωση
Categories: Παθήσεις